Cao Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.
Cao Bouw & Infra

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 21 februari 2019
Besluit van 3 juni 2019 (tussentijdse wijziging)
Toelichting machinistenfuncties


Lonen en salarissen

Loontabellen bouwplaatswerknemers per 1 juli 2020

Salaristabellen uta-werknemers per 1 juli 2020

Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 24)