Cao Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Cao Bouw & Infra

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 16 november 2020


Lonen en salarissen

Loontabellen bouwplaatswerknemers per 1 januari 2021
Salaristabellen uta-werknemers per 1 januari 2021

Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 2.3.1)