Cao Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Cao Bouw & Infra 2023

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 9 november 2022
Besluit van 12 december 2022 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 15 juni 2023 (tussentijdse wijziging)


Lonen en salarissen

Loontabellen bouwplaatswerknemers cao 2023
Salaristabellen uta-werknemers cao 2023

Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 2.3.1)