Cao Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Cao Bouw & Infra 2024

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 2 april 2024
Besluit van 2 april 2024 (rectificatie 5.18.1)


Lonen en salarissen

Loontabellen bouwplaatswerknemers cao 2024
Salaristabellen uta-werknemers cao 2024


Functiehuis Bouw & Infra

Functiehandboek Bouw & Infra
Loontabellen nieuw loongebouw per 31 december 2024

Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 2.3.1)