Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 24)

Alle velden zijn verplicht in te vullen.
Geldt de regeling voor bouwplaatswerknemers, voor uta-werknemers of beide?

Geldt de regeling voor een onderdeel/afdeling van het bedrijf?
JaNee

Is er schriftelijke overeenstemming met de ondernememingsraad of PVT?
JaNee

Is er schriftelijke overeenstemming met tenminste 70% van de betrokken werknemers??
JaNee

Is de duur van de kaderregeling korter of gelijk aan de looptijd van de cao Bouw & Infra: 31 december 2019?
JaNee

Ik verklaar deze melding naar waarheid te hebben ingevuld.

Let op!
Voor het invoeren van de afspraken is het nodig de bewijsstukken van schriftelijke overeenstemming met OR/PVT, de schriftelijke overeenstemming van de werknemers en de schriftelijke weergave van de afspraken als aparte pdf documenten beschikbaar te hebben.