Cao BTER Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao BTER Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Cao BTER Bouw & Infra 2021 – 2025

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 18 december 2020
Besluit van 23 maart 2021 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 11 augustus 2021 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 30 november 2022 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 16 mei 2023 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 13 november 2023 (tussentijdse wijziging)