Cao BTER Bouw & Infra

De cao BTER Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
Cao BTER Bouw & Infra

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:

Besluit van 17 december 2015
Besluit van 12 december 2016 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 12 december 2017 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 21 december 2018 (tussentijdse wijziging)
Rectificatie besluit van 21 december 2018
Besluit van 12 december 2019 (verlenging avv-besluit)