Cao fondsen

De sector Bouw & Infra kent diverse zogenaamde Bedrijfstakeigen regelingen (afgekort BTER). Deze regelingen worden gefinancierd vanuit drie collectieve fondsen. Deze sectorfondsen vinden hun grondslag in de cao BTER Bouw & Infra en de cao Bouw & Infra en ze zijn ondergebracht in drie paritair bestuurde stichtingen.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Het Tijdspaarfonds Bouw & Infra heeft ten doel in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de cao en overeenkomstig bij reglement vast te stellen bepalingen, het individueel budget van deelnemers te beheren en uitvoering te geven aan het spaarurenmodel.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra financiert en subsidieert ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Aanvullingsfonds Bouw & Infra

Het Aanvullingsfonds Bouw & Infra heeft ten doel de verstrekking van aanvullingen en uitkeringen aan werknemers, een re-integratie-bonus aan werkgevers en tegemoetkomingen aan werkgevers voor extra roostervrije dagen van oudere werknemers.