Ter versterking van ons team zoeken wij een
Secretaresse (32 uur per week)

Het Technisch Bureau Bouw & Infra is het secretariaatsbureau van werkgevers- en werknemerspartijen in de Bouw & Infra. Het Technisch Bureau Bouw & Infra voert onder meer het cao-secretariaat, het secretariaat van de sectorfondsen en het secretariaat van de commissies naleving en werkingssfeer.

De zwaarwerkregeling. Eerder stoppen, iets voor jou?

De Bouw & Infra kent drie cao’s: de cao Bouw & Infra en de cao BTER Bouw & Infra en de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra. In deze cao’s zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden en diverse zogenaamde Bedrijfstakeigen regelingen vastgelegd. De Bedrijfstakeigen regelingen worden gefinancierd vanuit drie sectorfondsen: Tijdspaarfonds, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds en Aanvullingsfonds.

Een werkgever hoort de cao (BTER) Bouw & Infra toe te passen. Als een werkgever de cao niet goed naleeft, kan dit anderen veel schade opleveren. Bureau Naleving kan een nalevingsonderzoek instellen als een gegrond vermoeden bestaat dat de cao-regels worden overtreden.

Een werkgever die onder de werkingssfeer valt, is verplicht de cao (BTER) Bouw & Infra en de pensioenregeling van bpfBOUW toe te passen. Bureau Werkingssfeer kan een werkingssfeeronderzoek instellen bij een vermoeden dat een werkgever onder de werkingssfeer valt of op verzoek van een werkgever die twijfelt of hij onder de werkingssfeer valt.

Werkgevers- en werknemersorganisaties: