Taken en bevoegdheden

  • het instellen van werkingssfeeronderzoeken en het toezicht houden op de uitvoering daarvan;
  • het door de commissie werkingssfeer laten vaststellen of werkgevers vallen onder de werkingssfeer van de cao (BTER) Bouw & Infra en de verplichtstellingsbeschikking van bpfBOUW.

De bevoegdheden en werkwijze van Bureau Werkingssfeer Bouwnijverheid zijn gebaseerd op:


De bevoegdheden en de werkwijze van de commissie werkingssfeer zijn beschreven in het reglement werkingssfeer:


Bureau Werkingssfeer Bouwnijverheid is onderdeel van Technisch Bureau Bouw & Infra
Telefoon: 0341 436 379
E-mail: werkingssfeer@tbbouw.nl

Melden

Voert een werkgever in Nederland bouw- en/of infrawerkzaamheden uit? Dan valt hij onder de werkingssfeer van de cao en/of de verplichtstellingsbeschikking bpfBOUW. Een werkgever die onder de werkingssfeer valt, is verplicht de cao en de pensioenregeling toe te passen. Bureau Werkingssfeer Bouwnijverheid kan een werkingssfeeronderzoek instellen bij een vermoeden dat een werkgever onder de werkingssfeer valt of op verzoek van een werkgever die twijfelt of hij onder de werkingssfeer valt.