Disclaimer

Technisch Bureau Bouw & Infra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Technisch Bureau Bouw & Infra aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.


Copyright

Deze website is het eigendom van Technisch Bureau Bouw & Infra. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Technisch Bureau Bouw & Infra.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: info@tbbouw.nl.